เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ฯ เดินทางเยือนวิทยาเขตขอนแก่

๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับ H.E.Tahamona Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือทางการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสทางด้านการศึกษาต่างประเทศมากขึ้น โดยมี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ รศ.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เยี่ยมชมประวัติความเป็นมา วิทยาเขตฯ การพัฒนาการเรียนการสอน ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมจะให้การสนับสนุนการดำเนินการทางด้านการศึกษาต่อไป พร้อมกันนี้ท่านได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตะไบ ห้องปฏิบัติการเชื่อมโลหะพื้นฐาน ห้องเครื่องจักรพื้นฐาน และได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกเพื่อสัมพันธภาพที่ดีต่อกันสืบไป

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:อ.อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย ,เกศรินทร์ ศรีกัลป์