การแถลงข่าว อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ ๔

๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นให้เกียรติร่วมการแถลงข่าว อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ ๔ (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2019) โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น) พร้อมโชว์ศักยภาพความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ พร้อมจัดบูธนิทรรศการ เน้น คลินิค HR แก้ปัญหาแรงงาน หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยไทยไมส์เตอร์ และโชว์ความพร้อม มหาวิทยาลัยระบบราง ตามยุทธศาสตร์ชาติร้อยแก่นสารสินธุ์ โอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงานได้ วันที่ ๒๘ ก.พ.- ๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE)

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ : เกศรินทร์ ศรีกัลป์