ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กลุ่ม TCAS รอบ PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกอ่านประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

 

ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2562