ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กลุ่ม TCAS รอบ PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกอ่านประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

 

ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2562

ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป มาในวันรายงานตัวด้วย
โดยเป็นชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นักศึกษาสามารถแจ้งร้านถ่ายภาพโหลดไฟล์ภาพชุดเครื่องแต่งกายได้จาก
เมนูด้านล่างนี้