ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2561


คำแนะนำในวันทำการตรวจเลือกฯ สำหรับผู้ยื่นขอผ่อนผันฯ


บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) กรุงเทพมหานคร
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดขอนแก่น
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดชลบุรี
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดชัยภูมิ
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดนครราชสีมา
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดบุรีรัมย์
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดปราจีนบุรี
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดเพชรบูรณ์
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดมหาสารคาม
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดยโสธร
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดร้อยเอ็ด
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดเลย
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดสกลนคร
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดสุรินทร์
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดหนองคาย
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดหนองบัวลำภู
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดอุดรธานี
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบ 2) จังหวัดอุตรดิตถ์