ต้อนรับรองนายกฯ และงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019

28 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น คณาจารย์ วิทยาเขตขอนแก่นให้การต้อนรับ พลอากาศเอก.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ลานจอดเฮลิปคอปเตอร์ กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนจังหวัดขอนแก่นเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) และท่านรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเดินทางจากกองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนจังหวัดขอนแก่นไปยังศูนย์ประชุมฯ โดยใช้รถบัสไฟฟ้า ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้รับมอบจาก บริัษัท ควายทองเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป้นกำลังใจเที่ยวชมงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนำนักศึกษา คณาจารย์ จัดนิทรรศการโชว์ผลงานความก้่าวหน้าการศึกษาและงานวิจัย พร้อมทั้งนำสินค้าที่ระลึก TGTK ครบรอบ 55 ปี จำหน่ายภายในงาน