ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

 

1.ประกาศผลสอบนักวิเคราะห์ฯ

2. ประกาศผลสอบพนักงานธุรการ

3. ประกาศผลสอบพนักงานสถานที่

4. ประกาศผลสอบวิศวกร