คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครรอบเพิ่มเติม ปวส. ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รับสมัครรอบเพิ่มเติม ปวส. ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562


การรับสมัคร

1. สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 2 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
2. ดาวน์โหลดใบสมัครและจัดส่งมาทางอีเมล์ daowan16@gmail.com หรือ
3. ดาวน์โหลดใบสมัครและจัดส่งมาทางไปรษณีย์ที่
    สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 7 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000
    วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเรียนรอบเพิ่มเติม”

4. ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 4 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2562


ประกาศรายชื่อ/ผลการสอบคัดเลือก/รายงานตัว

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์/ชำระเงินผ่านธนาคาร

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

(รอบเพิ่มเติม)


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ

(รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 )

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
    สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 7 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000
โทรศัพท์ 043-283703-4
ในวันและเวลาราชการ