รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้)สายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา

ประกาศรับสมัคร-สายสนับสนุน (2)